Hem

[blend jusde:sajn']

"blendad"


[blend jusde:sajn'] arbetar sedan 2004 fristående inom belysningsområdet med att skapa ändamålsenlig belysning efter rummets karaktär med belysningsprinciper som följer arkitektoniska egenskaper, material och uttryck.


Specialiteter är butiker, barbershops, stadsgator och parker.

blendljusdesign ingår i

THYR INDUSTRIER