Hem

[blend jusde:sajn']

"blendad"


[blend jusde:sajn'] arbetar sedan 2004 fristående inom belysningsområdet med att skapa ändamålsenlig belysning efter rummets karaktär med belysningsprinciper som följer arkitektoniska egenskaper, material och uttryck.


Specialiteter är butiker, barbershops, stadsgator och parker.